پنج راهی پلیمر

توضیحات

نام محصول: پنج راهی پلیمر

دسته بندی محصول: تجهیزات آبیاری

نام شرکت: تولید و تجارت دشت شمال

نام فروشنده: مهندس طوفانی

شماره موبایل فروشنده: 09111170779

استان: مازندران

شهر: بابل

توضیحات محصول : —–

قیمت محصول: با فروشنده تماس حاصل نمایید

 

برای ارسال محصولات کلیک کنید