گروه صنعتي نيك انديشان

مشخصات گروه صنعتي نيك انديشان  :

زمینه فعالیت:

تجهيزات دام و طيور

نام مدیر عامل:

محسن فتحي زاده

تلفن:

07137364046

موبايل:

09179999968

فكس:

07137364046

آدرس:

شيراز بلوار ارتش نبش خيابان كارگر گروه صنعتي نيك انديشان

كدپستي:

7164713961

ایمیل: 

fathizadeh.mohsen@gmail.com

سایت:

www.nikandishan.com

 

برای ثبت رایگان اطلاعات شرکت خود در سایت کشت نیوز روی لینک زیر کلیک کنید

ثبت شرکت