گامی دیگر برای دستیابی به فتوسنتز مصنوعی

به گزارش کشت نیوز و به نقل از ماهنامه دانش بنیان، ابداع یک کاتالیزور جدید از سوی تیم تحقیقاتی دانشگاه تورنتو دانشمندان را یک گام دیگر به فتوسنتز مصنوعی نزدیک ساخته است؛ فرایندی که طی آن مانند گیاهان از انرژی تجدیدپذیر برای تبدیل دی اکسید کربن به انرژی شیمیایی ذخیره شده استفاده می شود. با کنترل انتشار گاز کربن و نیز ذخیره انرژی از نیروی خورشیدی یا بادی، این ابداع از دو جنبه در مبارزه علیه تغییرات آب و هوایی نقش مهمی ایفا می کند.

لونا، یکی از پژوهش گران اصلی این پروژه، می گوید: «جذب ِفیل د کربن و انرژی تجدیدپذیر دو فناوری امیدوارکننده هستند، اما مشکلاتی نیز وجود دارد. تکنولوژی جذب کربن گران است و انرژی خورشیدی و باد هم گاه وار و دوره ای هستند. می توانید از باتری ها برای ذخیره انرژی استفاده کنید، اما یک باتری نمی تواند سوخت مورد نیاز یک هواپیما را در گذار از سراسر اقیانوس اطلس تامین کند یا خانه ای را در تمام طول زمستان گرم کند؛ بنابراین شما نیاز به سوخت دارید.»

د لونا و همکارانش زولی ژنگ و بو ژانگ کار خود را تحت نظارت پروفسور تد سارگت و با هدف حل هم زمان هر دو چالش موجود با الهام از طبیعت انجام دادند. آن ها سیستمی مصنوعی را طراحی می کنند که قادر است فرایندی را که طی آن گیاهان و سایر موجودات فتوسنتز کننده از نور خورشید برای تبدیل co2 و آب به مولکول ها استفاده می کنند، شبیه سازی کند. این فناوری می تواند بعدها از سوی انسان ها برای تولید سوخت به کار گرفته شود.

این کاتالیزور جدید از نیکل، آهن، کبالت و فسفر ساخته شده است که همگی از عناصر کم هزینه با نرخ خطرات ایمنی پایین هستند. بنابراین می توان این کاتالیزور را در دمای اتاق با استفاده از تجهیزات نسبتا ارزان قیمت سنتز کرد، هم چنین تیم سازنده اعلام کردند که این کاتالیزور در تمام مدتی که آن ها بر روی آن کار می کردند، یعنی حدود 100 ساعت، پایدار مانده است.

هدف آن ها به دام انداختن کربن دی اکسید خارج شده از دودکش ها و تبدیل آن به سوخت مایع با کمک این سیستم کاتالیزوری جدید است.