کشت مستقیم برنج به روش خشکه کاری در گلستان

باتوجه به محدوديت منابع آب مصرفي شيوه هايي ازکشت و آبياري که ميزان مصرف آب را کاهش دهد بسيار ارزشمند مي باشد و کشت مستقيم برنج به روش خشکه کاري يکي از اين روش ها است.
در سال‌هاي اخير طرح‌هاي تحقيقاتي وبه تبع آن تحقيقي ترويجي متنوعي درخصوص خشکه کاري درسطح استان‌هاي خوزستان و مازندران و زنجان اجرا شده که بااستقبال چشمگير زارعين مواجه شده است.

به گزارش کشت نیوز، به نقل از ایانا مختار مهاجر، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان، در این خصوص گفت: برای حفظ خاک و منابع آبی باید برنامه توسعه‌ای داشته باشیم؛ به همین منظور تا سال آینده حداقل در ۲ تا ۳ هزار هکتار از اراضی استان، کشت برنج را به صورت خشکه‌کاری انجام می‌دهیم.

خشکه کاری و کشت به شیوه بذرپاشی (مانند غلات) کاهش مصرف آب را به دنبال دارد. پیش از این به دلیل کمبود آب شالی‌کاری در استان گلستان به صورت نیمه تعطیل درآمده بود. حالا با به کار بردن روش خشکه‌کاری، شالی‌کاری در این استان احیا شده است.

کشت مستقیم برنج به روش خشکه کاری به دلیل نیاز کم به آبیاری راهکاری موثر در مقابله با خشکسالی است.

کاهش سختی کار کشاورزان نسبت به روش تهیه خزانه، کاهش 40 درصدی هزینه‌ها، یکنواختی در سبز شدن مزرعه، امکان استفاده از ماشین های کشاورزی در کاشت و برداشت، جلوگیری از هدر رفت کود مصرفی و افزایش اکسیژن خاک، کاهش ترکیبات سمی و آفات، کاهش نیاز به انرژی و اجرای آسان مدیریت مزرعه، استفاده بهتر از نهاده‌ها به دلیل عمق کشت مناسب و تراکم یکنواخت و کاهش 50 درصدی میزان مصرف بذر در واحد سطح از دیگر مزایای استفاده از روش خشکه کاری برنج است.

بر اساس تحقیقات، مصرف آب و نياز آبي برنج با استفاده از خشکه کاري به ميزان يک سوم کاهش مي يابد و بنابراين نياز انرژي براي آبياري متناظر با آن مي تواند کاهش يابد؛ همچنین اين روش موجب ذخيره آب هاي زيرزميني مي شود.
باید توجه داشت درآمد متوسط سالانه کشاورزان ناشي از افزايش عملکرد و همچنين فعاليتهاي صنايع بومي منطقه8 الي20 درصد افزايش مي يابد. از ديگر مزاياي اين روش با استفاده از ذخيره آبي امکان کشت آبي محصولات پائيزه با استفاده از ذخيره آب هاي تابستانه و افزايش توليد و درآمد زارعين است.