کارگاه سازمان جنگل ها برای مقابله با تغییرات اقلیمی

سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در راستای مقابله با تغییرات اقلیمی و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای برنامه مدیریت پایدار جنگل جمهوری اسلامی ایران با عنوان جنگل ها ابزار تحقق راهبرد تغییر اقلیم را به مجمع جهانی جنگل پیشنهاد داده و تلاش می کند در این زمینه یک برنامه ابتکاری تنظیم کند.

به گزارش کشت نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، این مطلب را دکتر کامران پور مقدم، رییس شورای عالی جنگل، مرتع و آبخیزداری، در افتتاحیه کارگاه اعتبار سنجی برنامه مدیریت پایدار جنگل جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد و گفت: با توجه به تاثیر جنگل ها و مراتع و درختکاری در کاهش گازهای گلخانه ای، ترسیب کربن و کاهش اثرات سوء اقلیمی و به صرفه بودن این اقدامات، تلاش می کنیم همکاری های مشترک سایر دستگاه های کشور را برای تدوین و اجرای این پروژه جلب کنیم تا به منفعت مشترک برسیم.

وی تصریح کرد: پس از تدوین و نهایی شدن سند، این پروژه به دبیر خانه صندوق اقلیم سبز جهانی (GCF) برای دریافت اعتبار ارسال می شود.

گام های جدی ایران برای حل مشکلات اقلیمی

در ادامه این کارگاه رائو ماتا، نماینده موقت سازمان فائو، در ایران با بحرانی خواندن شرایط آب و هوایی در جهان، گفت: حل مشکلات تغییرات اقلیمی به تلاش های ملی و بین المللی نیاز دارد و در این راستا ایران توانسته گام های جدی بردارد.

وی افزود: مجمع جهانی جنگل ملل متحد (UNFF) بر تغییرات آب و هوایی و اثرات آن تمرکز ویژه ای به خصوص در بخش کاهش تولید گازهای گلخانه ای دارد و در این راستا باید بتوانیم چارچوبی را در ایران طراحی کنیم.

ماتا با بیان این که سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری ایران برنامه و پروژه مشترکی برای توسعه منابع طبیعی و کاهش گازهای گلخانه ای آماده می کند، اظهار داشت: این پروژه کمک می کند که مکانیزم هایی را برای حل مشکل آب و هوایی بکار ببندیم.
نماینده موقت سازمان فائو در عین حال تصریح کرد: دستیابی به هدف این پروژه و کاهش گازهای گلخانه ای نیاز به برنامه ریزی دقیقی دارد.