کارگاه آموزشی مبانی کشت بافت گیاهی

مشخصات کارگاه آموزشی مبانی کشت بافت گیاهی:

استاد:

دکتر احمد معینی

زمان برگزاری: 

دوره اول: پنجشنبه و جمعه 10 و 11 آبان 1397

دوره دوم: پنجشنبه و جمعه 8 و 9 آذر 1397

دوره سوم: پنجشنبه و جمعه 13 و 14 دی 1397

شماره تماس: 

09147626241

09363033054

09119192767

آدرس:

اتوبان تهران – کرج، کیلومتر 17، بعد از پیکان شهر، بلوار پژوهش، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

ایمیل:

—–

 

بنر کارگاه آموزشی مبانی کشت بافت گیاهی :