پنجمین نمایشگاه اختصاصی تاجیکستان

معرفی پنجمین نمایشگاه اختصاصی تاجیکستان:

مکان:

دوشنبه- تاجیکستان

زمان:

22 تا 25 شهریور

3 تا 6 سپتامبر

شماره تماس: 

09387014091

05135016716

 

برای ثبت رایگان اطلاعات شرکت خود در سایت کشت نیوز روی لینک زیر کلیک کنید

ثبت شرکت