همکاری ۵۰ ساله ایران و سیمیت

رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی گفت: افزایش ۲۵ درصدی عملکرد در هکتار گندم دیم و افزایش ۳۰ درصدی در زراعت گندم آبی از اهداف پروژه مشترک ایران-سیمیت با عنوان “افزایش عملکرد گندم و بهره وری نظام های زراعی گندم مبنا” بوده است.

به گزارش کشت نیوز به نقل از روابط عمومی سازمان تات، دکتر کاظم خاوازی در چهارمین جلسه هماهنگی پروژه مشترک ایران-سیمیت در سال ۱۳۹۷، افزایش ۲۵ درصدی عملکرد در هکتار گندم دیم و افزایش ۳۰ درصدی در زراعت گندم آبی را از اهداف پروژه مشترک ایران-سیمیت با عنوان “افزایش عملکرد گندم و بهره وری نظام های زراعی گندم مبنا” اعلام کرد و افزود: اجرای این پروژه از تاکیدات ویژه وزیر جهاد کشاورزی است که ضرورت دارد با مشارکت سازمان های جهاد کشاورزی استان های مرتبط به سرعت فاز اجرایی این پروژه پیگیری شود.

وی با ارائه پیشنهاداتی در خصوص ایجاد نقش آفرینی موسسه های تحقیقاتی مرتبط در اجرای این پروژه بر لزوم جامع نگری و توجه به جایگاه آموزش و ترویج در این پروژه تاکید کرد.

در این نشست، رئیس دفتر مرکز بین المللی ذرت و گندم (سیمیت) در ایران ضمن ارائه گزارشی از میزان پیشرفت پروژه “افزایش عملکرد گندم و بهره وری نظام های زراعی گندم مبنا” به سابقه همکاری ۵۰ ساله ایران و سیمیت اشاره کرد.
دکتر کمالی اجرای این پروژه را در دو زمینه بهنژادی گندم و کشاورزی حفاظتی دارای دستاوردهای مهمی برای کشورمان دانست و هدفگذاری های ۵ ساله این پروژه را تشریح کرد.

در ادامه این نشست روسای سازمان های جهاد کشاورزی استان های اردبیل، خوزستان، زنجان، فارس، قزوین، گلستان و همدان ضمن بیان دیدگاه های خود در خصوص اجرای پروژه مشترک ایران-سیمیت با عنوان “افزایش عملکرد گندم و بهره وری نظام های زراعی گندم مبنا” ابراز امیدواری کردند بتوان با ترویج کشاورزی حفاظتی و حاکم نمودن سیستم زراعی جدید علی رغم افزایش پتانسیل تولید کمی و کیفی گندم بر محدودیت های منابع از جمله شوری خاک و فقر موادآلی خاک غلبه کرده و گام مهمی در راستای خودکفایی پایدار محصولات استراتژیک و حفظ امنیت غذایی کشور برداشت.