نشریه علوم مرغداری و دامپروری

مشخصات نشریه علوم مرغداری و دامپروری :

نام مدیرعامل:

مرتضی مالکی

زمینه فعالیت:

انتشار مجله در زمینه دام و طیور

تلفن:

021-66477129

موبایل:

—–

فکس:

021-66477130

آدرس:

تهران، خیابان جمهوری، ابتدای خیابان دانشگاه شمالی، شماره 35، واحد 8

ایمیل:

Maleki121@gmail.com

سایت:

—-