ممنوعیت صادرات سیب و کیوی موقتی است!

به گزارش کشت نیوز، مجتبی شادلو،عضو هیات مدیره اتحادیه باغداران کشور، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تولید سیب درختی امسال حدود ٣٠ درصد کاهش دارد، گفت: در برخی مناطق این کاهش ٥٠ درصد بوده و بیشترین آسیب در این زمینه در نوار البرز رخ داده است.

عضو هیات مدیره اتحادیه باغداران کشور اظهار داشت: با وجود کاهش تولید سیب درختی و کیوی در سالجاری، مشکلی در زمینه تامین نیاز بازار داخل و صادرات این محصولات وجود ندارد.

به گفته وی در مناطقی مانند مرکزی و اصفهان نیز میزان خسارت چشمگیر نبوده است.

شادلو با اشاره به اینکه سال گذشته تولید سیب در کشور بسیار زیاد بوده و موجب زیان تولیدکنندگان و دست اندرکاران حوزه شده است، گفت: سال ماقبل آن حدود ٣ میلیون تن سیب در کشور تولید شد اما پارسال حدود ٣ میلیون و ٩٠٠ هزارتن سیب در کشور تولید شد.

وی اضافه کرد: امسال تولید متعادل شده و پیش بینی می شود ٢ میلیون و ٦٠٠ هزارتن سیب در کشور تولید شود که نیاز کشور نیز ١.٥ میلیون تن است؛ بنابراین باقی آن را می توان صادر کرد.

شادلو با بیان اینکه سال گذشته حدود ٧٠٠ هزارتن صادرات سیب از کشور انجام شد، گفت: اگر این رقم به ١.٥ میلیون تن می رسید تعادل بهتری در بازار ایجاد می کرد.

رئیس اتحادیه باغداران استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه تولید کیوی نیز در سالجاری حدود ٢٥ درصد کاهش دارد، ادامه داد: با این حال اختلالی در تامین نیاز داخل و صادرات این محصول ایجاد نمی شود، مگر اینکه عده ای بخواهند با جوسازی بازار را بر هم بریزند.

شادلو درباره ممنوعیت صادرات کیوی نیز گفت: این ممنوعیت موقت است و ربطی به کاهش تولید ندارد.

وی با بیان اینکه برداشت کیوی باید در آبان انجام شود و قبل از آن برداشت غیرمنطقی است، افزود: در چندسال گذشته عده ای از تابستان شروع به برداشت این محصول و صادرات آن به صورت نارس می کردند که این صادرات نامرغوب و نارس به بازارهای صادراتی ما آسیب می زد بنابراین وزارت جهاد صادرات آن را موقتا ممنوع کرد.

شادلو گفت: از آبان ماه که برداشت شروع می شود فرصت های صادراتی مجددا فراهم می شود.