شرکت ماشين صنعت خالديان

مشخصات شرکت ماشين صنعت خالديان :

زمینه فعالیت:

طراحي وتوليد ادوات كشاورزي

مدير عامل:

منصور خالديان

تلفن:

08738725034

موبايل:

09187715917

فكس:

08738725034

آدرس:

كردستان، ديواندره پايين تر از سازمان اب دفتر شركت ماشين صنعت خالديان

كدپستي:

6641763341

ایمیل: 

romi2067@gmail.com

سایت: 

www.mashinsanatco.com      

 

برای ثبت رایگان اطلاعات شرکت خود در سایت کشت نیوز روی لینک زیر کلیک کنید

ثبت اطلاعات شرکت