قیمت محصولات کشاورزی در بازار واقعی نیست!

به نقل از خانه ملت، احمدعلی کیخا، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، در خصوص افزایش قیمت برخی محصولات کشاورزی در بازار، گفت: قیمت‌ها در بازار محصولات کشاورزی منعکس کننده تقاضای واقعی نیست و بنا به دلایلی از جمله دخالت دولت‌ها و سیاست‌های نامناسبی که اتخاذ می‌کنند باعث می‌شود تا قیمت‌ها به صورت کاذب افزایش داشته باشد.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت‌های افزایش یافته محصولات کشاورزی به نوعی در تصمیم‌گیری زارعین اثر گذار است افزود: نتیجه این تصمیم گیری ها افزایش سطح زیر کشت بوده که محصولات تولید و عرضه افزایش پیدا می‌کند و به دلیل اینکه قیمت واقعی نبوده دچار افت قیمت محصولات می‌شوند و برای سال آینده اقدام به کشت آن محصول نمی‌کنند و با کمبود در بازار مواجه می‌شویم.

نماینده مردم زابل، زهک و هیرمند در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در سال جاری کاهش ارزش پول ملی یک فرصت برای صادرات محصولات کشاورزی به کشورهای همجوار محسوب می‌شود، ادامه داد: در شرایط کنونی با قیمت بهتری می‌توان محصولات کشاورزی را صادر کرد به همین دلیل با کمبود در بازار مواجه شده‌ایم و قیمت محصولات در بازار داخلی افزایش پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه فرصت پیش آمده در کشور به نفع بخش تولید کشاورزی است به شرطی که دولت در چارچوبی درست برای تقویت بنیادهای تولید در بخش کشاورزی از آن استفاده کند، تصریح کرد: بیماری تارعنکبوتی در اقتصاد کشاورزی کشور در طول همه سال‌ها گذشته بوده، به دلیل دخالت دولت‌ها و سیاست‌های نا مناسب آنها قیمت‌ها در بازار واقعی نیست به همین دلیل کشاورزان به صورت نامطلوبی برای تولید و تولید نکردن محصولات هدایت می‌شوند راه حل آن در برخورد عالمانه و آگاهانه مسائل کشاورزی و بهبود ساختارهای بازار رسانی محصولات است که در همه سال‌های گذشته در مدیریت کشاورزی کشور نسبت به آن غفلت شده.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر اینکه دولت مردان با ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی و فرآورده‌های آن به جامعه کشاورزی هزینه‌ای را تحمیل می‌کنند، خاطرنشان کرد: می‌توان با اعمال تعرفه‌های موثر محصولات را بین مصرف داخلی و صادرات آن تقسیم کرد.