علف کش اگزادیازون

علف کش اگزادیازون (oxadiazon) تماسی، انتخابی، از گروه اگزادیازول

فرمولاسیون علف کش اگزادیازون

1- رونستار 25 درصد EC

2- رونستار 12 درصد SL

3- رونستار 2 درصد G

تاریخ ثبت این علف کش در سال 1350 می باشد.

ویژگی های خاص علف کش اگزادیازون

نحوه اثر: بازدارنده عمل فتوستز و بازدارنده آنزیم پروتوپورفیرینوژن اکسیداز است.

نحوه جذب و انتقال در گیاه: اگزادیازون توسط ریشه و برگ های گیاه قابل جذب بوده و با حرکت در آوندها به بخش های دیگر گیاه انتقال می یابد به هر حال انتقال در گیاه بسیار محدود است.

ماندگاری در خاک (نیمه عمر علف کش): 3 تا 6 ماه

موارد مصرف اگزادیازون در ایران

علف های هرز در مزارع برنج ( 3 و نیم تا 4 لیتر در هکتار EC )

موارد مصرف در سایر کشورها

علف های هرز پهن برگ و باریک برگ در مزارع برنج، آفتابگردان، پیاز، سویا، پنبه، تورف، تاکستان ها، درختچه های زینتی، درختان میوه و مناطق رزکاری

راهنمای مصرف اگزادیازون

– کنترل علف های هرز در مزارع برن به میزان 3 و نیم تا 4 لیتر در هکتار، پس از عمل نشاء و قبل از دو برگی شدن سوروف انجام گیرد.

– اگزادیازون روی گیاهچه های خارج شده از خاک موثر است.

– جهت اختلاط سم با خاک، بهتر است از آب باران یا آب آبیاری استفاده شود. مخلوط کردن مکانیکی موجب کاهش تأثیر سم می شود.

– در صورت مسمومیت باید از مواد تهوع آور استفاده شود.

احتیاط های لازم

– بقایای اگزادیازون می تواند از یک فصل تا فصل بعد در خاک باقی بماند از این جهت، باید در انتخاب گیاه زراعی در فصل بعد دقت نمود.

ملاحظات زیست محیطی

– میزان سمیت (LD50, LC50, EC50): 5000 < میلی گرم بر کیلوگرم برای پستانداران، 1000 تا 6000 میلی گرم بر کیلوگرم برای پرندگان و یک و دو دهم تا 15 و چهار دهم میلی گرم بر لیتر برای ماهی ها

برای ثبت سفارش خرید آفت کش روی لینک زیر کلیک کنید 

خرید آفت کش