علف کش اکسی فلورفن

علف کش اکسی فلورفن (Oxyfluorfen) تماسی، حلالیت کم در آب، انتخابی از گروه دی فنیل اتر

فرمولاسیون گل (GOAL) EC 24%

تاریخ ثبت سال 1379

ویژگی های خاص علف کش اکسی فلورفن

نحوه اثر: بازدارنده پروتوپورفیرینوژن اکسیداز

نحوه جذب و انتقال در گیاه: جذب این علف کش عمدتاً توسط اندام های هوایی گیاه و مقداری نیز توسط ریشه صورت می گیرد.

علائم تأثیر در گیاه: کلروز، نکروزه، خشک شدن اندام های گیاه و در نهایت مرگ گیاه را در پی خواهد داشت. ظهور علائم در شرایط نور سریع تر اتفاق می افتد.

ماندگاری در خاک (نیمه عمر علف کش): 30 تا 70 روز

موارد مصرف اکسی فلورفن در ایران

علف های باریک برگ و پهن برگ در پیاز

موارد مصرف در سایر کشورها

غلات، ذرت، سویا، بادام زمینی، برنج، پنبه، پیاز، سیر، باغات مرکبات، تاکستان، فندق، درختان زینتی و همچنین مناطق غیرزراعتی

راهنمای مصرف اکسی فلورفن

– در کشت نشایی 2 لیتر در هکتار در مرحله 2 تا 5 برگی علف های هرز به کار برده می شود.

– در کشت مستقیم یک و نیم لیتر در هکتار بعد از مرحله 2 برگی پیاز و یا در دو نوبت طوری که هر نوبت 0.75 لیتر در هکتار، یک بار در مرحله 2 برگی پیاز و مرحله دوم به فاصله 18 روز به کار برده می شود.

– علف کش گل تماسی است اما به میزان ناچیزی در گیاه انتقال می یابد.

– این علف کش به صورت پیش رویش یا پس رویش کاربرد دارد.

– تحمل پیاز نسبت به علف کش اکسی فلورفن با افزایش سن، بالا می رود.

– اکسی فلورفن با استفاده از سمپاش خاص جهت کنترل علف های هرز رشد کرده در زیر درختان میوه در حال خواب نیز قابل توصیه است.

احتیاط های لازم

ممکن است در زمان کاربرد این علف کش، به بوته های پنبه و سویا نیز آسیب وارد شود و برگ های نورسته این گیاهان در اثر کاربرد علف کش دچار کلروز و نکروزه شوند که البته این موضوع موجب نقصان عملکرد این محصولات نمی شوند.

– تاکنون گزارشی در خصوص توسعه مقاومت ناشی از کاربرد مداوم این علف کش به ثبت نرسیده است.

ملاحظات زیست محیطی

– میزان سمیت (LD50, LC50, EC50): 5000 میلی گرم بر کیلوگرم برای پستانداران

– با توجه به اینکه اکسی فلورفن هیدروفوبیک است، به تدریج در بافت های چربی حیوانات تجمع می یابد.

– با توجه به جذب اکسی فلورفن در ذرات خاک، مقدار شستشو و تجمع آن در آب های زیرزمینی اندک است.

برای ثبت سفارش خرید آفت کش روی لینک زیر کلیک کنید 

خرید آفت کش