علف کش اتال فلورالین

علف کش اتال فلورالین ، از گروه دی نیترو آنیلین

سونالان (Sonalan) – 33/3 درصد – EC

تاریخ ثبت : سال 1355

ویژگی های خاص اتال فلورالین

نحوه اثر:

بازدارنده جوانه زنی و رشد جوانه های انتهایی (مریستم)، بازدارنده تقسیم سلولی

نحوه جذب و انتقال در گیاه:

سونالان به صورت بخار وارد گیاه می شود جذب آن توسط دانه و به هنگام عبور از لایه های خاک تیمار شده صورت می گیرد. انتقال این علف کش پس از جذب در گیاه ناچیز است.

علائم تأثیر در گیاه:

تولید ریشه های کلفت، کوتاه و بدون انشعاب، توقف رشد نوک ریشه.

ماندگاری در خاک (نیمه عمر علف کش):

نیمه عمر این علف کش در شرایط مرطوب 1 تا 2 روز است.

موارد مصرف اتال فلورالین در ایران

کنترل علف های هرز پهن برگ یک ساله در مزارع پنبه، آفتابگردان، سویا، کلزا و لوبیا

موارد مصرف در سایر کشورها

مزارع آفتابگردان، گلرنگ، لوبیا، سویا، عدس، پنبه، کدو و بادام زمینی

راهنمای مصرف علف کش اتال فلورالین

  • مقدار مصرف بسته به نوع خاک 2 تا 3 لیتر در هکتار می باشد.
  • برای کنترل علف های هرز در مزارع پنبه، آفتابگردان، سویا، به صورت پیش کاشت مخلوط با خاک مورد استفاده قرار می گیرد. عمق اختلاط با خاک 8 تا 10 سانتی متر می باشد.
  • برای کنترل علف های هرز سویا 2 تا 3 لیتر اتال فلورالین در هکتار + 600 گرم متری بوزین به صورت پیش کاشت و به صورت اختلاط با خاک توصیه می شود.
  • علف کش اتال فلورالین می تواند در اختلاط با آترازین برای کنترل علف های هرز مزارع ذرت و سورگوم نیز استفاده شود.
  • مقدار مصرف علف کش در خاک هایی که مواد آلی بالایی دارند بیشتر خواهد بود. این علف کش جذب ذرات خاک شده و از این جهت، احتمال آب شویی آن ناچیز است.

احتیاط های لازم

باقیمانده این علف کش در شرایط اقلیمی سرد یا خشک برای برخی گونه های زراعی که بعداً کاشت می شوند، خطر آفرین است.

ملاحظات زیست محیطی

  • میزان سمیت (LD50, LC50, EC50): 5000 میلی گرم بر کیلوگرم برای پستانداران، 2 تا 5 هزار میلی گرم بر کیلوگرم برای پرندگان و 0.102 تا 0.14 میلی گرم بر لیتر برای ماهی ها.
  • کاربرد این علف کش نسبتاً بی خطر است.
  • خطر آب شویی این علف کش ناچیز است.
  • امکان انتقال بقایای این علف کش از طریق فرسایش خاک به اکوسیستم های آبی وجود دارد.

 

برای ثبت سفارش خرید آفت کش روی لینک زیر کلیک کنید 

خرید آفت کش