طاووس زیبای خفته پرندگان

یکی از پرندگانی که با سرمایه اندک می شود به پرورش آن همت گمارد طاووس است و می توان تجارت موفقی در کنار آن به راه انداخت.

عزت اسماعیلی فعال این حوزه که کسب و کار موفقی را راه اندازی کرده، می گوید: تخم های طاووس را زیر بوقلمون کرچ می‌گذاشتیم و به همین دلیل به راحتی جوجه های این طاووس ها به دنیا می آمدند. تهیه هر تخم طاووس حدود ۱۰۰ تومان است و هر جوجه طاووس ۳۰۰ هزار تومان به فروش می رود.

او معتقد است که پرورش پرندگانی مانند طاووس نیاز به راهکارهای عملی و اطلاعات زیاد در این زمینه دارد کافی است یک زمین برای این کار محیا باشد به شرطی که آب کافی و سالم برای حیوان دردسترس باشد.
طاووس ها نیاز به خانه های مستقل دارند که باید برای هر جفت طاووس خانه ها جدا جدا قرار گیرد. این پرنده بازیگوش است و دوست دارد جست و خیز داشته باشد برای همین کافی است که فضایی برای حرکت این پرنده در داخل مزرعه قرار داده شود .مثلا برای ۲۰ طاووس ۴۰۰ متر زمین کافی است.

این پرورش دهنده طاووس می گوید: طاووس ها در هر آب و هوایی پرورش پیدا می کنند و بزرگ می شوند فقط کافی است محیط دلبازی برای آنها فراهم شود. کافی است یک جفت طاووس خریداری شود و پس از آن طاووس ها زاد و ولد می کنند و تعدادشان زیاد می شود و اینطور شما می توانید یک مزرعه طاووس تشکیل دهید البته خیلی ها نژادهای مختلاف طاووس را از کشورهای مختلف وارد می کنند و معتقدند پرورش بعضی از نژاد ها پرسودتر است اما به نظر می رسد برای شروع یک کار سبز می توان از نژادهای پرورش یافته در داخل ایران استفاده کرد.

وی معتقد است که هزینه نگهداری طاووس زیاد نیست و خرید جوجه و نگهداری یک سال آن بیش از ۵۰۰ هزار تومان هزینه نمی خواهد اما این درصورتی است که وقتی طاووس بالغ شد می توان آن را تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فروخت. هر چند فراموش نکنید که قبل از شروع کار حتما از سازمان جهاد کشاورزی باید مجوز آن را دریافت کنید که کار سختی نیست و اگر مکان و تجهیزات آن را محیا کنید یک ماهه به شما مجوز می دهند.