شرکت پالیزمهر پارس

مشخصات شرکت پالیزمهر پارس :

مدیر عامل شرکت پالیزمهر پارس:

نجمه معتضدیان

زمینه فعالیت:

تولید کننده کودهای آلی و بسترهای کشت

تلفن:

فرم ثبت سفارش خرید

موبایل:

فرم ثبت سفارش خرید

فکس:

فرم ثبت سفارش خرید

آدرس:

استان فارس- بوانات- کیلومتر 10 جاده صفاشهر

کدپستی:

7371174134

ایمیل:

nmotazedian@gmail.com

سایت:

www.palizmehrpars.com

 

برای ثبت مشخصات شرکت خود روی لینک زیر کلیک کنید

ثبت مشخصات شرکت 

مشاهده شرکت های فعال در زمینه نهاده های کشاورزی