شرکت فرازین خانه شکلات خراسان رضوی

مشخصات شرکت فرازین خانه شکلات خراسان رضوی :

نام مدیرعامل شرکت فرازین خانه شکلات خراسان رضوی :

—–

زمینه فعالیت:

چیپش مقاومت به حرارت، اسپرینکلس شکری و شکلاتی، چاتک، مروارید، کریسپ، دراژه شکلاتی

تلفن:

051-46139376

موبایل:

—–

فکس:

051-46139374

آدرس:

خراسان رضوی، مشهد، شهرک صنعتی چناران، صنعت 6، قطعه 184

سایت:

WWW.SEHRAMIZCHOCOLATE.COM

ایمیل:

INFO@SEHRAMIZCHOCOLATE.COM

 

برای ثبت رایگان اطلاعات شرکت خود در سایت کشت نیوز روی لینک زیر کلیک کنید

صنایع غذایی