شركت مهندسي آبگير حيات كرمان

مشخصات شركت مهندسي آبگير حيات كرمان :

زمینه فعالیت:

توليد سيستم هاي كنترل مركزي كشاورزي

مدير عامل:

پيمان پاكدامن

تلفن:

03433239177

همراه:

09133411490

فكس:

03433239176

آدرس:

كرمان، شهرك صنعتي شماره 1، شركت مهندسي آبگيرحيات كرمان

كدپستي:

7635168559

ایمیل:

Abgirhayat_k@yahoo.com

سایت:

www.abgirhayat.com

 

برای ثبت اطلاعات شرکت خود در سایت کشت نیوز روی لینک زیر کلیک کنید

ثبت شرکت