ریسک های مالی و نقش موثر بیمه کشاورزی

به گزارش کشت نیوز به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، روح اله خدارحمی رئیس بانک کشاورزی، در نشست مشترک با رئیس و اعضای کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی به نقش موثر نظام بیمه کشاورزی در مدیریت ریسک های مالی بخش کشاورزی اشاره و بر همراهی و حمایت بانک کشاورزی از صندوق بیمه کشاورزی برای حفظ منافع بیمه گذاران تاکید کرد.

خدارحمی، رویکرد کمیسیون کشاورزی را در پیشبرد برنامه ها و موضوعات پیش روی بخش کشاورزی، رویکردی علمی دانست و گفت: ارتباط مستمر این کمیسیون با بانک و بیمه کشاورزی موجب تقویت روحیه فعالان این بخش خواهد شد.

وی افزود: یکی از وظایف مهم ما این است که با استفاده از تجارب جهانی، توانگری مالی بیمه کشاورزی را برای رسیدن به یک نهاد مالی قدرتمند ارتقاء دهیم.

بیمه شتاب دهنده توسعه کشاورزی

دکتر احمد علی کیخا، رئیس کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، نیز در این جلسه با تاکید بر ضرورت افزایش سرمایه صندوق بیمه کشاورزی به عنوان شتاب دهنده توسعه بخش کشاورزی، اعتبارات تخصیص یافته در قالب حق بیمه سهم دولت را ناکافی دانست و آنچنان که در قانون برنامه ششم توسعه آمده است، خواستار ایجاد ردیف مستقل اعتباری در قانون بودجه و افزایش سرمایه این صندوق شد.

وی افزود: ضرورت دارد از طریق ارتباط با مراکز بین المللی، دانش نوین و تجربه های روز جهان در زمینه مدیریت ریسک و بیمه کشاورزی در اختیار بخش پژوهشی و کارشناسی صندوق بیمه قرار گیرد.

تقدیر از نظام مندی بیمه کشاورزی

مهندس جلال محمودزاده، نائب رئیس اول کمیسیون، نیز در سخنانی، از عملکرد رو به رشد نظام بیمه کشاورزی در کشور قدردانی کرد و به بیان دیدگاه های خویش برای حمایت ،افزایش وتامین سرمایه صندوق پرداخت و سایر نمایندگان عضو کمیسیون نیز هر یک نظرات خود را در زمینه بیمه کشاورزی تشریح کردند.

شفافیت سیستماتیک

بر اساس این گزارش، مهندس محمد ابراهیم حسن نژاد، قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی، در این نشست گزارشی ازپیشینه، نظام های تطبیقی بیمه کشاورزی در جهان و ایران، تکنیک های جدید بیمه ای و راهکارهای نوینی که برای خدمت رسانی مضاعف و شفافیت سیستماتیک اتخاذ شده است را ارائه کرد.

در پایان این جلسه، مقرر شد کمیسیون گزارشی از موفقیت ها و اقدامات صندوق و نیز راهکارهای تامین اعتبارات قانونی مورد نیاز را به ریاست مجلس شورای اسلامی ارائه کند.