حمایت 317 میلیارد دلاری کشورهای OECD از کشاورزی

رئیس موسسه پژوهش های برنامه ریزی،اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی گفت: کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) به طور متوسط سالانه ۳۱۷ میلیارد دلار از بخش کشاورزی حمایت می کنند.

به گزارش کشت نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی،دکتر سید حسن کاظمی با اشاره به این که سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) سالانه اقدام به پایش فرایند تحولات سیاستی کشاورزی کشورهای عضو می نماید،اظهار داشت:بر اساس آخرین گزارش منتشر شده که مربوط به وضعیت تحولات سیاستی ۵۱ کشور، شامل ۳۵ کشور عضو (OECD) و ۱۰ کشور با اقتصاد نوظهور و ۶ کشور عضو اتحادیه اروبا و غیر عضو OECD می باشد، در مجموع کشورهای مشمول این بررسی در فاصله سال های ۲۰۱۵ الی ۲۰۱۷ به طور متوسط سالانه بالغ بر ۶۲۰ میلیارد دلار از بخش کشاورزی حمایت کرده اند.

وی ادامه داد: میانگین حمایت سالانه ۳۵ کشور عضو OECD از بخش کشاورزی معادل ۳۱۷ میلیارد دلار و میانگین حمایت توسط کشورهای نوظهور اقتصادی معادل ۲۹۷ میلیارد دلار بوده است.

کاظمی خاطرنشان کرد: ۷۸ درصد از کل حمایت مربوط به حمایت مستقیم از تولید کنندگان کشاورزی و ۱۴ درصد مربوط به حمایت از بخش کشاورزی در چارچوب خدمات عمومی بوده است.

وی افزود: بیشترین حمایت مستقیم از تولیدکنندگان توسط کشورهای استرالیا (۵۴ درصد از کل حمایت)، شیلی (۵۱ درصد از کل حمایت)، نیوزیلند (۷ درصد از کل حمایت) و برزیل و کانادا کمتر از ۳۰ درصد از کل حمایت بوده است.

کاظمی یادآور شد: در بسیاری از کشورهای عضو OECD و در اکثر کشورهای نوظهور اقتصادی شاخص حمایت قیمتی بازار، بزرگترین بخش شاخص حمایت از تولیدکنندگان را تشکیل داده است.

رئیس موسسه پژوهش های برنامه ریزی،اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی تصریح کرد: حمایت قیمتی بازار جزء مهمی از حمایت تولید کننده در ژاپن و ترکیه (بیش از ۸۰ درصد سهم حمایت از تولید کننده) و در چین بیش از ۵۰ درصد و در کره بیش از ۹۰ درصد بوده است.

کاظمی گفت: مصرف کنندگان مواد غذایی در بسیار از کشورهای مورد مطاله، همچنان بخش عمده هزینه های حمایت از تولید کنندگان را بر عهده دارند.

وی خاطرنشان ساخت: حمایت از نظام های نوآوری کشاورزی در بسته سیاستی کشورها از طریق افزایش هزینه های عمومی که به آن اختصاص می یابد تاکید روز افزون صورت می گیرد.

رئیس موسسه پژوهش های برنامه ریزی،اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی تاکید کرد: در اکثر کشورهای مورد مطالعه همچنان بخش دولتی نقش عمده ای در انجام تحقیق و توسعه کشاورزی ایفا می نماید.

کاظمی با اشاره به این که در گزارش یاد شده به بهبود هدفمندسازی حمایت از تولیدکنندگان برای دستیابی به اهداف بخش به عنوان سیاستی حیاتی و ضروری تاکید شده است،اضافه کرد: همچنین در گزارش آمده است که نظام های مدیریت مخاطرات می بایست مقاومت تولید کنندگان را نسبت به تغییرات آب و هوایی،بازار و سایر شوک ها تقویت نماید.

وی ادامه داد: علاوه بر این تاکید شده است که دولت ها باید نقش سازنده ای در ارایه اطلاعات و سایر خدمات عمومی برای کشاورزان به منظور تسهیل توسعه ابزارها و راهبردهای مدیریت مخاطرات را ایفا نمایند.