تنها راهکار مقابله با خشکسالی

طرح مدیریت جامع حوزه های آبخیزداری
تنها راهکار مقابله با خشکسالی

معاون آبخیزداری، مراتع و امور بیابان کشور گفت:کارشناسان سازمان خواربار جهانی (فائو) به اجرای طرح مدیریت جامع حوزه های آبخیزداری کمک خواهند کرد.

به گزارش کشت نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، دکتر ناصر حیدری پور در نشستی با کارشناسان فائو در محل سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: کارشناسان فائو در روش های انجام کار در حوزه آبخیزداری و آبخوانداری، ارزیابی این روش ها و مدیریت ریسک در حوزه فعالیت های سازمان از جمله کنترل سیلاب، آفات و بیماری ها و حریق در جنگل ها و مراتع در سطح کشور کمک خواهند کرد.

وی افزود: در اجرای طرح مدیریت جامع حوزه های آبخیزداری موانع و مشکلاتی داریم که نیاز به نظرات تخصصی و کارشناسی سازمان فائو برای حل آن است.

در این نشست، دبیر ستاد اجرای طرح های آبخیزداری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور نیز با بیان این که در کشور طی سال های متمادی طرح های آبخیزداری متعددی اجرا شده است،تصریح کرد: این طرح ها به علت بخشی نگری منجر به پایداری آبخیزداری نشده است.

هوشنگ جزیر به ۸۶ میلیون هکتار اراضی مرتعی، ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار اراضی جنگلی و ۳۲ میلیون هکتار اراضی بیابانی در ایران اشاره کرد و گفت: برای مدیریت این عرصه ها باید روش های مدیریتی خود را تغییر دهیم و از این رو طرح یا مدل مدیریت جامع حوزه های آبخیزداری در سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری تدوین شده است.

وی مشارکت مردمی در برنامه ریزی و اجرا، سرمایه فیزیکی، سرمایه مالی، سرمایه اجتماعی و سرمایه طبیعی را از سرمایه های اصلی در حوزه آبخیزداری عنوان کرد.

جزیر افزود: برای اجرای موفق این طرح و پایداری حوزه های آبخیز نیاز به همکاری سایر دستگاه ها است و مردم نیز باید در مورد این طرح احساس تعلق داشته باشند تا از این سیستم نگهداری و آن را اداره کنند.

وی انتخاب حوزه آبخیز، تشکیل ساختار مناسب برنامه ریزی در ستاد، استان ها و حوزه آبخیز، تشکیل ساختار مناسب برنامه ریزی در ستاد، استان ها و حوزه آبخیز، تدوین برنامه راهبردی حوزه ، ظرفیت سازی، توانمند سازی، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی، اجرا، نظارت، پایش و ارزشیابی، هماهنگ سازی پروژه های دولتی، نیازها و فعالیت های مردمی در چارچوب برنامه راهبردی را هفت گام اصلی در اجرای مدل مدیریت جامع حوزه های آبخیزداری نام برد.

دبیر ستاد اجرای طرح های آبخیزداری سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری کشور تصریح کرد:در حال حاضر در سطح دو میلیون و ۱۸۴ هزار و ۲۰۲ هکتار، حوزه های الگویی آبخیزداری در کشور تعیین شده است.

در ادامه این نشست، مدیرکل دفتر مهندسی و مطالعات سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری با بیان این که ۹۰ درصد عرصه های کشور در معرض خشکسالی قرار گرفته اند و میانگین بارش در سال گذشته ۱۶۷ میلی متر بوده است، گفت: تنها راهکار مقابله با خشکسالی اجرای طرح مدیریت جامع حوزه های آبخیزداری در کشور است.

رضا بیانی افزود: مناطقی که دچار خشکیدگی بلوط، خشکیدگی شمشاد و آتش سوزی هستند و یا در حوزه های گرد و غبار قرار دارند از اولویت های اجرای طرح آبخیزداری می باشند.

وی به تهیه نقشه های مختلف از پوشش گیاهی منابع طبیعی ایران در دوره ها و سال های مختلف اشاره کرد و اذعان داشت: در سال ۹۶ با استفاده از تصاویر ماهواره ای، نقشه پوشش گیاهی کشور را آغاز کرده ایم که در سال ۹۸ به اتمام می رسد.