استفاده بهینه از یک هکتار زمین!

به گزارش کشت نیوز به نقل از مقاله سیستم کشت برنج – ماهی و برنج- اردک در شالیزار در شانزدهین همایش ملی برنج کشور، سیستم کشت برنج همراه با پرورش ماهی و اردک درکشورهای چین ،ژاپن ،ویتنام، تایلند، فیلیپین و کره جنوبی رواج دارد. بهره وریاز شالیزار در کشت تلفیقی اردک، برنج و ماهی در مقایسه با کشت یک محصول برنج به طور چشم گیری افزایش می یابد. داشتن آب کافی،1500-1000 قطعه بچه ماهی 50-30 گرمی و رقم متحمل به ورس مثل خزر برای این سیستم کشت مناسب است. برای سیتم برنج واردک تعداد 300-250 قطعه جوجه اردک با سن 7 تا 10 روزه و رقم دیر رس و متحمل به ورس توصیه می شود. تغذیه بچه ماهی و جوجه اردک دراین سیستم بخاطر فراهمی غذای ماهی و اردک در شالیزار در مقایسه با روش مرسوم به یک دوم کاهش می یابد. استفاده اقتصادی و بهینه ودو منظوره ازشالیزار، دسترسی بیشتر روستاییان به پروتئین سالم و مفید، ایجاد درآمد جانبی برای خانوارهای روستایی، ایجاد اشتغال درسطحروستاها (بویژه برای زنان روستایی)، اقتصادیتر کردن هزینه برنجکاری و بالابردن توان اقتصادی روستاییان، کاهش آلوگی محیط زیست دراثرکاهش مصرف سموم وکودهای شیمیایی و مبارزه بیولوژیک باآفات وعلف های هرز مزرعه از جمله مزایا این سیستم می باشد. چنانچه ده درصداراضی شالیزاری در استان های گیلان و مازندران به این سیستم اختصاص یابد باعث افزایش درآمدقابل توجه برای کشاورزان برنجکار واقتصادشمال کشور خواهد شد.

افزایش تولید محصول، کاهش مصرف نهاده ها

بر همین اساس به گزارش کشت نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، انصاري يکي از کارشناسان شيلات گفت: براي ترغيب کشاورزان به توليد همزمان 3 محصول امسال به هر يک از آنها هزار قطعه ماهي گرمابي از نوع کپور، آمور، فيتوفاک و بيک هد بصورت رايگان داده شده و پيش بيني مي شود که هر يک از کشاورزان پس از درو برنج حدود يک تن ماهي برداشت کنند.

وي گفت درآمد حاصل از پرورش ماهي در هر هکتار شاليزار کشاورزان حداقل 30 ميليون ريال است.

ملاجعفري يکي ديگر از کارشناسان جهادکشاورزي گفت: سازمان جهادکشاورزي براي حمايت از شاليکاران 200 قطعه بچه اردک رايگان بين شاليکاران توزيع کرده است.

مدير وقت هماهنگي و ترويج سازمان جهادکشاورزي افزود: با توزيع بچه اردک ها ، شاليکاران با برداشت هزار و 300 کيلوگرم گوشت اردک 15 ميليون ريال درآمد کسب مي کنند.

مدير وقت ترويج و هماهنگي جهادکشاورزي نيز گفت: با اجراي طرح پرورش اردک – ماهي و برنج هر يک از کشاورزان 45 ميليون ريال درآمد بيشتر از کشاورزان تک محصولي بدست مي آورند.

آقاي داداش پور توليد برنج سالم را از مزاياي اين طرح دانست و گفت: براي اجراي طرح پرورش برنج – اردک و ماهي از هيچ ماده شيميايي استفاده نمي شود و اردک ها و ماهيان از علف هاي هرز و کرم ساقه خوار برنج تغذيه مي کنند.

با اجراي طرح پرورش اردک – ماهي و برنج علاوه بر صرفه جويي در مصرف حدود 150 کيلوگرم سم به ارزش 2 ميليون و 500 هزار ريال در هزينه 4 ميليون ريالي وجين برنج نيز صرفه جويي مي شود.