ارسال محصولات

برای ارسال محصولات و اضافه شدن به پروفایل شرکت، ابتدا باید مشخصات شرکت خود را در بانک اطلاعاتی کشت نیوز درج نمایید و سپس از فرم زیر محصولات خود را برای ما ارسال کنید:

  • تمامی فیلد ها به صورت فارسی پر شود.
  • حجم عکس حداکثر 2 مگابایت و پسوند jpg , png باشد.
  • شماره موبایل پر شود، تا در صورت فروش محصول با شما تماس حاصل شود.