شرکت آفرين آب شايگان

مشخصات شرکت آفرين آب شايگان:

زمینه فعالیت:

دستگاه آب شيرين كن

مدير عامل:

محمد جواد شايگاني

تلفن:

02536550558

همراه:

09127540494

فكس:

02536550559

آدرس:

قم ميدان 72 تن، جاده كوه سفيد ، 30 متري كارخانه اسفالت، فرعي روبروي شركت عمود گستر، سوله درب سبز رنگ

كدپستي:

3718156967

ایمیل:

info@shayeganro.com

سایت:

www.shayeganro.com

 

برای ثبت اطلاعات شرکت خود در سایت کشت نیوز روی لینک زیر کلیک کنید

ثبت اطلاعات شرکت